Thought of the day...

Small minded people only see right or wrong. They can't understand anything in between...

Dagens tanke...

Det är när de saker som betyder mest är svåra att prata om som man pratar om det som betyder minst...

RSS 2.0